VÒNG QUAY NICK NGON

Số người đang chơi: 676 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Da*****ia - đã trúng Nick 50 Tỷ    -      Emi*****ha - đã trúng Nick Đệ Có Skill 3    -      Bri*****on - đã trúng Nick Ngẫu Nhiên    -      Joh*****is - đã trúng Nick Bông Tai    -      Kev*****hke - đã trúng Nick Bông Tai    -      An*****is - đã trúng 2.000 Ngọc Xanh    -      Pa*****ck - đã trúng 2.000 Ngọc Xanh    -      Har*****er - đã trúng Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN    -      Ju*****gh - đã trúng Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN    -      Pa*****he - đã trúng Nick Đệ Có Skill 3    -      Alb*****ona - đã trúng Thêm % May Mắn
Giá 5,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
279***om Thêm % May Mắn 2023-02-01 18:55
279***om Thêm % May Mắn 2023-02-01 18:54
279***om Thêm % May Mắn 2023-02-01 18:54
279***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-02-01 18:53
032***98 Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-30 00:48
032***98 Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-30 00:47
lua***gg Thêm % May Mắn 2023-01-16 21:54
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:48
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:48
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:48
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:48
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:48
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:47
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:47
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:47
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:47
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:47
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:46
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:46
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:46
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:46
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:46
500***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-11 15:46
500***om Thêm % May Mắn 2023-01-11 15:46
500***om Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2023-01-11 15:45
165***om Nick Ngẫu Nhiên 2023-01-10 06:11
165***om Thêm % May Mắn 2023-01-10 06:11
165***om Thêm % May Mắn 2023-01-10 06:11
Kie***59 Thêm % May Mắn 2023-01-09 22:33
Kie***59 Thêm % May Mắn 2023-01-09 22:33
Kie***59 Thêm % May Mắn 2023-01-09 22:33
Xem thêm Ẩn bớt

Các vòng minigame khác

SĂN CẢI TRANG HIẾM

Đã chơi: 108

6,250đ 5,000đ

VÒNG QUAY VÀNG ( 10K/ LƯỢT)

Đã chơi: 118

12,500đ 10,000đ

VÒNG QUAY NGỌC ( 10K/ 1 LƯỢT)

Đã chơi: 114

12,500đ 10,000đ

XẢ ĐỒ 3,5,6 SAO GIÁ RẺ

Đã chơi: 106

3,750đ 3,000đ

MUA X99 BỘ NRO GIÁ 10K

Đã chơi: 104

12,500đ 10,000đ

SĂN GIFT CODE 9999 NGỌC

Đã chơi: 116

1,250đ 1,000đ

VÒNG QUAY MAY MẮN 5K

Đã chơi: 8005

6,250đ 5,000đ

VÒNG QUAY CAPSULE BÍ ẨN

Đã chơi: 104

3,750đ 3,000đ

VÒNG QUAY THẬP CẨM 20K

Đã chơi: 103

25,000đ 20,000đ

CHỌN ĐÚNG BANG NHẬN 10 TỶ VÀNG

Đã chơi: 103

2,500đ 2,000đ

ĐUA TỐP NHẬN QUÀ KHỦNG

Đã chơi: 3578

2,500đ 2,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »