VÒNG QUAY NICK NGON

Số người đang chơi: 774 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Rya*****hon - đã trúng 2.000 Ngọc Xanh    -      Sc*****smo - đã trúng Nick 50 Tỷ    -      Ro*****ck - đã trúng Găng Thần 4 Sao    -      Art*****ene - đã trúng Nick Bông Tai    -      Ro*****ia - đã trúng 2.000 Ngọc Xanh    -      Eri*****ie - đã trúng Găng Thần 4 Sao    -      He*****man - đã trúng Nick 50 Tỷ    -      Ra*****uri - đã trúng Găng Thần 4 Sao    -      Ja*****er - đã trúng Nick 50 Tỷ    -      Nat*****bel - đã trúng Nick 50 Tỷ    -      Mar*****ra - đã trúng Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN
Giá 5,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Ygd***vv Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2024-05-18 18:26
Ygd***vv Thêm % May Mắn 2024-05-18 18:25
Ygd***vv Thêm % May Mắn 2024-05-18 18:25
109***le Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2024-05-10 21:30
109***le Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2024-05-10 21:30
mav***z7 Thêm % May Mắn 2024-05-09 12:58
Quo***oi Bạn TRúng Sét Sức Đánh NGẪU NHIÊN 2024-04-25 19:01
Quo***oi Thêm % May Mắn 2024-04-25 19:01

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY MAY MẮN 5K

Đã chơi: 8257

6,250đ 5,000đ

VÒNG QUAY VÀNG ( 10K/ LƯỢT)

Đã chơi: 287

12,500đ 10,000đ

SĂN GIFT CODE 9999 NGỌC

Đã chơi: 227

1,250đ 1,000đ

VÒNG QUAY THẬP CẨM 20K

Đã chơi: 151

25,000đ 20,000đ

MUA X99 BỘ NRO GIÁ 10K

Đã chơi: 158

12,500đ 10,000đ

VÒNG QUAY CAPSULE BÍ ẨN

Đã chơi: 302

3,750đ 3,000đ

SĂN CẢI TRANG HIẾM

Đã chơi: 516

6,250đ 5,000đ

XẢ ĐỒ 3,5,6 SAO GIÁ RẺ

Đã chơi: 559

3,750đ 3,000đ

CHỌN ĐÚNG BANG NHẬN 10 TỶ VÀNG

Đã chơi: 240

2,500đ 2,000đ

ĐUA TỐP NHẬN QUÀ KHỦNG

Đã chơi: 3676

2,500đ 2,000đ

VÒNG QUAY NGỌC ( 10K/ 1 LƯỢT)

Đã chơi: 416

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »