VÒNG QUAY NGỌC ( 10k/ 1 Lượt)

Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  108*** Trúng 500 ngọc 2022-06-29 17:35
  kho**** TRÚNG 2000 NGỌC 2022-06-29 17:35
  108*** Trúng 500 ngọc 2022-06-29 17:35
  108*** trúng 2000 ngọc 2022-06-29 17:35
  454**** TRÚNG 500 NGỌC 2022-06-19 10:03
  016*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-19 10:03
  016*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-19 09:57
  dz1**** TRÚNG 1000 NGỌC 2022-06-19 09:57
  016*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-19 09:57
  016*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-19 09:56
  dan*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-17 22:18
  Ngu*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-16 20:01
  Ngu*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-16 20:01
  Hie*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-16 12:00
  Hie*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-16 12:00
  Hie*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-16 12:00
  105*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-15 12:54
  105*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-15 12:53
  105*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-15 12:53
  105*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-15 12:49
  105*** TRÚNG NGỌC NGẪU NHIÊN ( 50 NGỌC , 150 NGỌC , 500 NGỌC , 2000 NGỌC ) 2022-06-15 12:48
  715*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-13 12:48
  195*** TRÚNG HỘP QUÀ NGỌC ( 20 NGỌC , 100 NGỌC , 500 NGỌC , 1K5 NGỌC ) 2022-06-11 23:08
  Xem thêm

   

   

  Xem tất cả »