Vòng Quay Đua Top

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  105*** TRÚNG TOP THẦN NAMEC ( 3TR VÀNG | 30TR VÀNG |170TR VÀNG | 250 TR VÀNG ) 2021-10-26 14:25
  sao**** TRÚNG TOP THẦN XAYDA ( 6TR VÀNG | 20TR VÀNG | 50TR VÀNG |500TR VÀNG) 2021-10-26 14:24
  105*** TRÚNG TOP ĐẶC BIỆT ( 7TR VÀNG | 30TR VÀNG | 70TR | 600 TR VÀNG ) 2021-10-26 14:24
  105*** TRÚNG TOP ĐẶC BIỆT ( 7TR VÀNG | 30TR VÀNG | 70TR | 600 TR VÀNG ) 2021-10-26 14:24
  xin**** TRÚNG TOP ĐẶC BIỆT ( 7TR VÀNG | 30TR VÀNG | 70TR | 600 TR VÀNG ) 2021-10-26 14:24
  105*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-26 14:24
  944*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-24 09:09
  cue**** TRÚNG TOP ĐẸP TRAI (8TR VÀNG | 50TR VÀNG | 100TR VÀNG | 800TR VÀNG ) 2021-10-24 09:08
  944*** TRÚNG TOP THẦN XAYDA ( 6TR VÀNG | 20TR VÀNG | 50TR VÀNG |500TR VÀNG) 2021-10-24 09:08
  Nhi*** TRÚNG TOP THẦN NAMEC ( 3TR VÀNG | 30TR VÀNG |170TR VÀNG | 250 TR VÀNG ) 2021-10-23 13:41
  565**** TRÚNG TOP SIÊU NHẬN QUÀ (9TR VÀNG | 2 TỶ VÀNG ) 2021-10-23 13:41
  Nhi*** TRÚNG TOP THẦN NAMEC ( 3TR VÀNG | 30TR VÀNG |170TR VÀNG | 250 TR VÀNG ) 2021-10-23 13:41
  Nhi*** TRÚNG TOP ĐẸP TRAI ( 8TR VÀNG | 50TR VÀNG | 100TR VÀNG | 800TR VÀNG ) 2021-10-23 13:41
  Nhi*** TRÚNG TOP THẦN NAMEC ( 3TR VÀNG | 30TR VÀNG |170TR VÀNG | 250 TR VÀNG ) 2021-10-23 13:41
  Nhi*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-23 13:40
  huy*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-22 21:44
  huy*** TRÚNG TOP ĐẶC BIỆT ( 7TR VÀNG | 30TR VÀNG | 70TR | 600 TR VÀNG ) 2021-10-22 21:44
  huy*** TRÚNG TOP THẦN XAYDA ( 6TR VÀNG | 20TR VÀNG | 50TR VÀNG |500TR VÀNG) 2021-10-22 21:41
  Tho*** TRÚNG TOP THẦN XAYDA ( 6TR VÀNG | 20TR VÀNG | 50TR VÀNG |500TR VÀNG) 2021-10-22 05:14
  Tho*** TRÚNG TOP THẦN NAMEC ( 3TR VÀNG | 30TR VÀNG |170TR VÀNG | 250 TR VÀNG ) 2021-10-22 05:12
  Tho*** TRÚNG TOP THẦN XAYDA ( 6TR VÀNG | 20TR VÀNG | 50TR VÀNG |500TR VÀNG) 2021-10-22 05:12
  Tho*** TRÚNG TOP ĐẸP TRAI ( 8TR VÀNG | 50TR VÀNG | 100TR VÀNG | 800TR VÀNG ) 2021-10-22 05:12
  tha*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-21 19:55
  tha*** TRÚNG TOP THẦN TRÁI ĐẤT ( 5TR VÀNG | 50TR VÀNG |250TR VÀNG | 300 TR VÀNG ) 2021-10-21 19:55
  Xem thêm
  Xem tất cả »