VÒNG QUAY ĐỒ 20K

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  033*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-10-24 15:01
  huy**** TRÚNG SÉT SỨC ĐÁNH 27% 2021-09-27 23:16
  nam*** Bạn Trúng Sét HÚt Hp 75% 2021-09-27 23:16
  nam*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-27 23:16
  ngo**** TRÚNG SÉT HP 75% 2021-09-27 23:15
  nam*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-27 23:15
  buf*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-23 05:50
  mon**** TRÚNG SÉT SỨC MẠNH TIỀM NĂNG 75% 2021-09-23 05:49
  buf*** Bạn TRúng Sét Tiềm Năng 75% 2021-09-23 05:49
  buf*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-23 05:49
  ngu**** TRÚNG 1 MÓN 6 SAO NGẪU NHIÊN : ĐƯỢC CHỌN SEVER 2021-09-23 05:49
  buf*** Bạn TRúng Sét Tiềm Năng 75% 2021-09-23 05:49
  nhl*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-20 08:59
  nhl*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-20 08:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Sức Đánh 27% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:59
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:58
  teh*** Bạn TRúng Sét Hp 75% 2021-09-19 23:58
  teh*** Bạn TRúng Sét Tiềm Năng 75% 2021-09-19 23:58
  Xem thêm
  Xem tất cả »