VÒNG QUAY VÀNG ( 10K/ LƯỢT)

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  bao*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-17 14:05
  061**** TRÚNG 100TR VÀNG 2022-01-17 13:57
  bao*** TRÚNG VÀNG BÍ ẨN 30TR vàng ,50tr Vàng , 150tr Vàng , 500tr Vàng , 2 x99 Thỏi Vàng 2022-01-17 13:57
  bao*** Bạn Quay TRúng 40TR Vàng 2022-01-17 13:56
  dzk**** TRÚNG 500TR VÀNG 2022-01-16 21:14
  113*** TRÚNG VÀNG BÍ ẨN 30TR vàng ,50tr Vàng , 150tr Vàng , 500tr Vàng , 2 x99 Thỏi Vàng 2022-01-16 21:14
  Hcu*** Bạn Quay TRúng 40TR Vàng 2022-01-15 17:22
  jfo**** TRÚNG 300TR VÀNG 2022-01-15 17:22
  Hcu*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-15 17:22
  213*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-15 12:58
  213*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-15 12:58
  Hun*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-13 13:01
  Hun*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-13 13:00
  296*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 19:48
  296*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 19:48
  296*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 19:48
  296*** TRÚNG VÀNG BÍ ẨN 30TR vàng ,50tr Vàng , 150tr Vàng , 500tr Vàng , 2 x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 19:48
  296*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 19:48
  208*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 12:11
  208*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 12:10
  huy*** TRÚNG VÀNG NGẪU NHIÊN - 30Tr Vàng , 100tr Vàng ,500tr Vàng , x99 Thỏi Vàng 2022-01-12 09:49
  296*** TRÚNG VÀNG BÍ ẨN 30TR vàng ,50tr Vàng , 150tr Vàng , 500tr Vàng , 2 x99 Thỏi Vàng 2022-01-06 10:25
  296*** TRÚNG VÀNG BÍ ẨN 30TR vàng ,50tr Vàng , 150tr Vàng , 500tr Vàng , 2 x99 Thỏi Vàng 2022-01-06 10:24
  Xem thêm
  Xem tất cả »