VÒNG QUAY BANG

Play Center Play
50/100 point
Quay Càng Nhiều , Cơ Hội Nổ Hũ Càng Cao
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Nhi*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-19 16:38
  nhd**** TRÚNG BANG GẬY PHÉP ( 15TR VÀNG | 100 TR VÀNG | 500TR VÀNG ) 2021-10-19 16:37
  Nhi*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-19 16:37
  Nhi*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-19 16:37
  hok**** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-19 16:36
  Nhi*** TRÚNG BANG GẬY PHÉP ( 15TR VÀNG | 100 TR VÀNG | 500TR VÀNG ) 2021-10-19 16:36
  Vin*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-16 08:35
  vua**** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-14 12:42
  Nhi*** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-14 12:42
  Nhi*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-14 12:41
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG BANG GẬY PHÉP ( 15TR VÀNG | 100 TR VÀNG | 500TR VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  tun*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-13 21:40
  Dan*** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-11 17:31
  403*** TRÚNG NGẪU NHIÊN BANG ( 5TR VÀNG | 1 TỶ VÀNG ) 2021-10-10 23:55
  403*** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-10 23:43
  122*** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-09 00:44
  Vud*** TRÚNG BANG GẬY PHÉP ( 15TR VÀNG | 100 TR VÀNG | 500TR VÀNG ) 2021-10-08 14:59
  Vud*** TRÚNG BANG ĐAO ( 7TR VÀNG | 50TR VÀNG | 300TR VÀNG ) 2021-10-08 14:59
  Xem thêm
  Xem tất cả »