Tất cả
Giày Thần Xayda 49k680 hút 10% hp s...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
105,000đ 75,000đ
áo thần trái đất giáp 932 tăng 6% s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
140,000đ 100,000đ
giày thần linh trái đất ki 54ki 2 s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
126,000đ 90,000đ
rada phản sát thương 15% sv6
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
98,000đ 70,000đ
giày thần trái đất ki 52k tăng 9%...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 1
168,000đ 120,000đ
găng da xayda tc 1094 [+4] tấn cô...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 1
98,000đ 70,000đ
áo kaio giáp 435 tăng 12% sức đánh...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
308,000đ 220,000đ
găng lưỡng long tc 3163 c4 tăng 12%...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
406,000đ 290,000đ
Găng Lưỡng Long Tc 3260 C4 12% Sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
420,000đ 300,000đ
găng vàng zealot tc 3083 c4 hút 10%...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
280,000đ 200,000đ
giày thần namec ki 57k có 3 sao chư...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
168,000đ 120,000đ
quần thần xayda hp 52k tăng 5% hp s...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
84,000đ 60,000đ
sét sức đánh xayda 36% sv8
Hành tinh: Xayda
Server: Server 8
420,000đ 300,000đ
giày thần xayda ki 69k tăng 15% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
168,000đ 120,000đ
áo thần xayda giáp +990 tăng 15% sứ...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
140,000đ 100,000đ
quần xayda hp 50k4 tăng 15% sức man...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
154,000đ 110,000đ
găng lưỡng long tc 2722 tăng 10% sứ...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
97,999đ 69,999đ
giày thần xayda ki 52k tăng 15% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
153,999đ 109,999đ
găng kaio tc 2223 tăng 10% sức mạnh...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 5
83,999đ 59,999đ
rada 10 hút 15% hp sv3
Hành tinh: Xayda
Server: Server 3
153,999đ 109,999đ