Tất cả
Giày Thần Xayda 49k680 hút 10% hp s...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
105,000đ 75,000đ
Áo Thần Xayda Giáp 981 Tăng 10%hp X...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
105,000đ 75,000đ
găng Lưỡng Long Xayda C4 Tc 3293 Kh...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 4
224,000đ 160,000đ
giày thần xayda ki 56k 4 sao tăng...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
420,000đ 300,000đ
giày thần xayda ki 49k6 hút 20% hp...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
392,000đ 280,000đ
giày thần xayda 5 sao sức đánh 12...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 2
448,000đ 320,000đ
áo thần trái đất giáp 932 tăng 6% s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
140,000đ 100,000đ
giày thần linh trái đất ki 54ki 2 s...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 5
126,000đ 90,000đ
rada phản sát thương 15% sv6
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
98,000đ 70,000đ
giày thần trái đất ki 52k tăng 9%...
Hành tinh: Trái Đất
Server: Server 1
168,000đ 120,000đ
găng da xayda tc 1094 [+4] tấn cô...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 1
98,000đ 70,000đ
áo kaio giáp 435 tăng 12% sức đánh...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
308,000đ 220,000đ
găng lưỡng long tc 3163 c4 tăng 12%...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
406,000đ 290,000đ
Găng Lưỡng Long Tc 3260 C4 12% Sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
420,000đ 300,000đ
găng vàng zealot tc 3083 c4 hút 10%...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
280,000đ 200,000đ
giày thần namec ki 57k có 3 sao chư...
Hành tinh: Namec
Server: Server 2
168,000đ 120,000đ
quần thần xayda hp 52k tăng 5% hp s...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 6
84,000đ 60,000đ
sét sức đánh xayda 36% sv8
Hành tinh: Xayda
Server: Server 8
420,000đ 300,000đ
áo thần xayda giáp 1098 hút 15% hp...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
168,000đ 120,000đ
giày thần xayda ki 69k tăng 15% sức...
Hành tinh: Xayda
Server: Server 7
168,000đ 120,000đ